Zonnepanelen als zwarte vlekken?

Zonnepanelen als zwarte vlekken?

 

De waarheid t.a.v. de burgers om een contractbreuk te voorkomen

 

Opwarming van onze aarde

 

De aarde warmt op en dat is slecht voor het klimaat. De ijsmassa’s breken af met stijging van de zeespiegel als gevolg, enorme droogte in Afrika en zware overstromingen op diverse plaatsen in de wereld. De permafrost smelt en de kans dat een enorme massa natuurlijke broeikasgassen zal vrijkomen stijgt met de dag. Hierdoor zal dit proces alleen maar versneld worden.

Doelstellingen van EUROPA

 

Wij moeten reageren om een ramp te vermijden. Europe legt aan België de volgende doelstellingen op

 • Ons land moet tegen 2020 13% van het energieverbruik uit hernieuwbare energie halen en een kleine helft daarvan moeten we zelf produceren. De algemene doelstelling van EUROPA is 20%. Zweden moet bijvoorbeeld 49% halen. België moet dus 7% minder inspanningen leveren dan de globale doelstelling van 20%.

  Volgens de cijfers van 2010 zat België toen op een aandeel van 3,8%. Nog een hele uitdaging dus.

 • De EU verwacht van België een broeikasgasreductie van 15% tegen 2020 (in vergelijking met 2005) voor de sectoren die niet onder de emissiehandel vallen, zoals transport, huisvesting (verwarming, airco), landbouw en afvalverwerking. Aangezien we nog ver van de doelstelling verwijderd zijn, zal België beroep moeten doen op dure maatregelen om de norm te halen. (bron: http://www.rykevelde.be)
 • Wat de biobrandstof betreft, heeft België een achterstand in te halen. In 2010 was slechts 3,8% van de diesel en benzine die we tanken bio. (bron: www.rykevelde.be)

Plan van België

 

België heeft in 2009 een Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie opgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG.

Daarin worden zonnepanelen als één van de oplossingen gezien om de doelstelling van 13% tegen 2020 te halen.

De bouwvergunningen zouden o.a. versoepeld worden en een subsidieregeling zou uitgewerkt worden om zo de bedrijven en particulieren er toe aan te zetten om hun bijdrage te leveren tot het behalen van deze opgelegde doelstelling.

Alhoewel België met het huidige tempo de doelstelling tegen 2020 waarschijnlijk niet zal halen, heeft de regering reeds in 2012 beslist om de subsidieregeling versneld af te bouwen. In 2009 hadden de particulieren nochtans circa 5 tot 7 jaar nodig om de installatie terug te kunnen verdienen. Dit hield echter geen rekening met het feit dat de omvormers maar ongeveer 8 tot 10 jaar meegaan en dat de kosten om de dakbedekking van een plat dak met zonnepanelen op, te laten vernieuwen vele malen duurder is. Zo’n overdreven subsidiering om de nationale doelstellingen te helpen realiseren was dit toch niet.

Nieuwe subsidieregeling sinds 2012:

Wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten?

 

Deze minimumsteun zijn geen pure overheidssubsidies zoals vele burgers denken.

Deze worden verhandeld op de vrije markt voor twee doelen:

 • Garantie van oorsprong (Als u een contract afsluit voor groen stroom dan moeten daar garantie tegenover staan)
 • Doorverkoop voor certificaten verplichting

Er zijn ook handelaars, Traders, die hier hun beroep van gemaakt hebben. De Vreg heeft geen zicht op de prijs waaraan de internationale verhandelde garanties van oorsprong worden verhandeld. Er zijn certificaten die zelfs meerder keren verhandeld worden.

Weet u dat Vlaanderen tot op heden nog steeds netto invoerder is van certificaten? Deze zijn nodig voor het gedeelte dat we niet uit eigen productie halen. Natuurlijk komt dit onze planeet niet ten goede en is dit een administratieve maatregel.

Bron: Marktrapport ’11 Vreg

Het quotum waaraan de leveranciers moeten voldoen qua groene stroom bedraagt slechts 7% en dit met vrijstelling voor de grote afnemers.

Hierdoor is er een theoretisch overschot aan groene stroomcertificaten ontstaan met een daling van de verkoopprijs als gevolg. Het verschil tussen de minimumprijs en de verkoopprijs wordt verrekend via de distributienettarieven. Dit vertegenwoordigt ongeveer 9% van de totale factuur. Maar zonder de steunmaatregelen voor de particulieren had de overheid zelf de inspanningen moeten leveren en zou het zeker niet goedkoper geweest zijn.

Waarom het quotum niet mag evolueren naar de doelstelling van 13% is een raadsel.

Door dit theoretisch overschot heeft de overheid een studie besteld om de steunmaatregelen verder naar beneden toe bij te stellen.

Eén maatregel die voorligt, is de eigenaars van een zonnepaneelinstallatie extra netvergoedingen te laten betalen.

Afromen van een subsidiemaatregel

 

Alhoewel de overheid een contract heeft met de eigenaren van zonnepaneelinstallaties volgens het eerder aangehaalde schema zoekt ze allerlei maatregelen om dit te kunnen afromen.

Vermits subsidies via belastingen en taksen niet mogen afgeroomd worden, probeert de overheid dit via een slinkse weg. Heeft de overheid dan nog nooit van de geest van de wet gehoord?

De uitleg om extra netvergoedingen te vragen aan zonnepaneelhouders houdt geen steek. Ze maken immers net minder gebruik van het net. In theorie kan de meter zelfs op nul blijven staan. Indien er te veel wordt opgewekt dan is de extra opgeleverde energie zelfs een pure winst voor de sector gezien particulieren geen elektriciteit mogen verkopen.

Zo’n contractbreuk mogen we nooit aanvaarden. Indien de overheid haar wil toch doordrijft, zou de sector van de zonnepanelen best initiatieven nemen om haar klanten te mobiliseren om een gezamenlijke actie op touw te zetten. Er zijn nu in 2012 circa 181.500 installaties. Hiermee moeten we toch al wat kunnen bereiken.

De samenstelling van de elekriciteitsfactuur in 2012

 

Verder is het betreurenswaardig dat de overheid dit genuanceerd verhaal niet brengt maar in tegendeel de burgers tegen elkaar uitspeelt door een plat populisme. Laat dit een warme en zonnige oproep zijn om daarmee te stoppen!

 

Advertenties

Week Calendar

Mijn Favapp van vandaag is de weekkalender.

De meest veelzijdige kalender app van iPhone.

Deze kan diverse kalenders gelijktijdig visualiseren en zeer goed synchroniseren met Exchange (ook via Wifi).

Kleuren, iconen, voortschrijdende afspraken, deadlines en enorm veel views, niets is deze app vreemd.

Als je tijdens deze drukke tijden alles onder controle wilt houden, is dit een onmisbare app.

Veel succes.

Voor meer info

Easy Mode

Mijn Favapp van vandaag is Easy Mode.

Easy Mode is een buitenbeentje.

Deze heeft over heel de wereld 4 sterren en dit is voor een schaal tot 5 en een gemiddelde van duizenden gebruikers niet slecht.

Het is een all in one communicatie app.

Je kunt er vaste sms berichten in zetten, mails voorbereiden, je belangrijkste contacten onder een grote knop zetten , etc.

Kortom alles wat het leven gemakkelijk kan maken.

Wat heb je nog meer nodig in moeilijke tijden?

Meer info

TuneIn Radio

Mijn Favapp van vandaag is TuneIn Radio.

De beste internet Radio app ooit.

Deze app heeft o.a. de volgende functies:

 • Ongelooflijk aanbod op internet radiozenders
 • U kunt opnames maken
 • Kan als wekkerradio gebruikt worden
 • Pauzeren van radioprogramma’s
 • Integratie met sociale media
 • Afbeeldingen en informatie over de track die speelt
 • Afspelen in de achtergrond terwijl u andere app’s gebruikt
 • Favorieten lijst
 • Shake u iPhone om een radiozender te horen die bij uw smaak past

Tijdens deze politiek woelige tijden kan even wegdromen echt wel ontspannend zijn.

Voor meer info

WhatsApp Messenger

Mijn Favapp van de dag is een klassieker.

Weet u dat via Whatsapp 2 miljard (misschien iets voor onze regering) berichten per dag verstuurd worden.

WhatsApp is het communicatieplatform tussen de concurrerende platformen zoals iPhone, Android, BlackBerry en Nokia.

Ja, inderdaad ook tussen water en vuur zoals tussen iPhone en Android.

Hebben ze zo geen oplossing voor de politieke partijen?

Buiten berichten kunnen er ook foto’s, voice berichten, video’s, enz. mee verzonden worden.

En dit alles bijzonder snel.

Gebruikt u deze nog niet, download deze dan onmiddellijk, u zult er geen spijt van hebben.

Het is een brug tussen verschillende werelden. Als dit geen mooie boodschap is.

Voor meer info

Evernote

Mijn Favapp van de dag is Evernote.

Een zeer krachtig app om notitie mee te maken.

De uitwisseling van gegevens gaat via de cloud en de integratie met andere computers of device is fenomenaal.

Voor meer info

TargetWeight

Vermits we met Di Rupo 1 (2 zal er niet komen) zeker de broeksriem zullen moet aanspannen, hier mij favapp om dit mooi in kaart te brengen.

Een zeer gebruiksvriendelijke en volledige app waarmee je een doelstelling kan vastleggen om vervolgens zeer snel dagelijks je gewicht te registreren.

Ook de BMI kan wordt berekend enz.

Mooie en duidelijke grafiek.

Echt zeer goed om controle te houden over je lichaamsgewicht.

(m en kg kunnen ook afgebeeld worden)

Voor meer info

De regering is hypocriet ook wat de energieprijzen betreft

De huidige energiebronnen worden het meest schaarse en begeerde goed van deze planeet.

Dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de energiecrisis van de jaren 70.

Nu 40 jaar na datum heeft men nog quasi niets bijgestuurd.

Hoe dom kon de regering zijn toen ze onze energiebedrijven, puur voor de opsmuk van bepaalde begrotingsjaren, verkocht heeft aan het buitenland.

Natuurlijk heb je geen vat meer op een bedrijf dat je niet meer bezit.

Het oprichten van een dure energieregulator kan daar weinig of niets meer aan veranderen.

Onze regering verkondigt maar al te vaak dat ze het niet correct vindt dat deze bedrijven zo’n hoge prijzen aanrekenen en dat ze al het mogelijke zal doen om dit te begrenzen.

Ze zegt dan steevast dat het echter moeilijk is om er vat op te krijgen.

Als je 60% taksen aanrekent op de verkoopprijs dan is het duidelijk dat de regering daar niet slecht bij vaart.

Hoe hoger de basisprijs des te meer inkomsten.

Nochtans kan de regering heel gemakkelijk de prijs drukken maar doet dit bewust niet.

Vandaag hebben we vernomen dat onze energieprijzen 7% hoger liggen dan in de ons omringende landen.

Als de regering zou beslissen om de taksen te heffen op onze huidige basisprijs -7% dan zou dit een aanzienlijk verschil maken.

Het is toch niet te begrijpen dat ze dit niet doet? Als ze toch alles in het werk stelt om de prijzen in toom te houden en moest men daar in slagen, dan zou dit voor de regering hetzelfde resultaat geven.

Alleen gebruikt men het feit dat men er niet in slaagt om de prijzen te drukken als excuus om ondertussen op het volle pond taksen te heffen.

Hoe hypocriet kan je zijn?

Lees ook: Laat je uitkleden aan de pomp

Overheidsplannen mislukken vaak

Politici hebben altijd plannen voor de toekomst maar niet voor nu en deze uit het verleden zijn mislukt.

Hoe zou dit toch komen?

 • Ministers wisselen te vaak van departement (Hoe lang duurt het in een bedrijf om voldoende inzicht te hebben? Hoe erg vindt een bedrijf het niet om een departementsverantwoordelijke die goed functioneert, te moeten afstaan?)
 • Korte termijn resultaten zijn belangrijker dan visie en fundamentele aanpassingen.
 • Te veel schone schijn
 • Te veel woorden en te weinig daden
 • Te veel verlof
 • Werken met vast benoemden (wat is immers het risico nog)
 • Geen waardebesef van het geld
 • Te veel mandaten
 • Te veel salonpolitiek
 • Geen verantwoording moeten afleggen voor genomen beslissingen (paraplu’s zijn ruim beschikbaar, bevoegdheidsverdeling, vorige verantwoordelijke, …)
 • Werken met vriendjes i.p.v. meest geschikte medewerkers
 • Te veel tijd besteden aan verkiezingsvoorbereidingen
 • Te veel tijd besteden met andere partijen zwart te maken
 • Geen intrinsieke kennis van de materie waar men bevoegd voor is
 • Geldingsdrang
 • Teveel in de kijker willen lopen
 • Teveel willen regelen
 • Te grote overlevingsdrang
 • Angst
 • Te wollig en te weinig duidelijk zijn. Concrete afspraken maken.
 • Te weinig de juiste dingen doen en de dingen juist doen
 • Prioriteiten stellen
 • Te weinig samenwerken
 • Concurrentie tussen de regeringen (i.p.v. coördinatie)
 • Niet geloofwaardig zijn
 • Niet eerlijk zijn
 • Geen realiteitszin hebben
 • Regels opleggen die niet uitvoerbaar zijn
 • Geen beslissingen durven nemen
 • Te veel laten staven door studies om een goed excuus te hebben
 • Te weinig de ervaring en intuïtie laten gelden
 • Te weinig aan de kar trekken
 • Te weinig kritisch zijn voor de eigen diensten
 • Geen empathie meer hebben
 • Geen gelijke behandeling van burgers
 • De democratische regels niet respecteren
 • Niet handelen zoals een goede huisvader (men moet zich afvragen wat je thuis, zou doen maar dan wel in een normale financiële situatie) Geld uitgeven aan de opera of aan isolatie.
 • Niet meer weten wat het is om met 2000 EUR of minder de eindjes aan elkaar te moeten krijgen
 • De gevolgen van de beslissingen niet kunnen inschatten (ook lange termijn simulaties)
 • Het zelf financieel te goed hebben
 • Denken dat de meerderheid van de burgers niet erg intelligent zijn
 • Creatieve zaken doen
 • Niet alleen plannen en communiceren maar ook doen
 • Zich ongenaakbaar voelen
 • ….

Vimeo

De gratis favapp van vandaag is Vimeo.

Vandaag is er net een update beschikbaar en wat voor één!

Vimeo is een van de beste videokanalen op internet. Heel veel juweeltjes van films en vaak in full HD.

Ideaal in combinatie met Apple TV. Apple TV mag je zeker niet missen. Deze media en internet streamer kost 120 €.

Waarom Apple voor één keer zo goedkoop is, kan ik niet goed volgen.

Met Vimeo kan je vanaf heden ook zee knappe filmmontages maken om nadien door te sturen naar Vimeo.

Zelfs bedrijfsfilmpjes kan je er probleemloos mee maken.

Vimeo op computer, iOS device of Apple TV het is allemaal even knap!

Als dit geen compliment is.

Meer info op de Apple Store

http://vimeo.com/