Tweetbot

Als tegengewicht tegen de demotiverende politieke kritieken hier een categorie vol lof over juweeltjes van apps van innoverende bedrijven (vaak in groot contrast met de huidige politiek).

Geschreven vanuit mijn ervaring met iOS devices maar heel veel apps zullen ook beschikbaar zijn voor o.a. Android.

Ik vind het niet belangrijk om ook hier de polariserende toer op te gaan.

Met een zeer regelmatige frequentie zal ik mijn favoriete iOS apps aanduiden.

 

De eerste is zeker Tweetbot -> naar mijn gevoel de beste Twitter client!

Een recente studie heeft uitgewezen dat Tweetbot de minste bewegingen nodig heeft om de meest complexe acties uit te voeren. Efficiënt en dus weer in contradictie met de politiek.

U kunt ook een nota toevoegen als 140 tekens te weinig zijn om uw beklag te doen over de politiek.


Een echte aanrader.

Advertenties

Samenwerken

Als de departementen binnen een bedrijf niet samenwerken dan gaat het failliet.
Als regeringen binnen een land niet samenwerken dan gaat het kapot.

Smartphone

De teksten van deze blog worden allemaal geschreven via een smartphone en zijn hierdoor beknopt en beperkt tot de essentie.

Sociale media

Lang heeft de politiek gedacht alle democratische regels naar eigen hand te kunnen zetten, zodat hun macht bestendigd kon blijven.

De media liet af en toe wel eens een kritische nood vallen, maar uiteindelijk passeerde het dan toch.

Vermits de stem van de burgers zonder al te veel problemen kon gemanipuleerd worden d.m.v. stadslijsten, gemeentelijke coalities, witte konijnen, valse lijsten met mandaten die niet opgenomen werden, partijvoorzitters die hun pionnen plaatsten, hoefden men daar niet erg bevreesd om te zijn.

Via de Belgische lente is er weer hoop.  De burger kan opnieuw van zich laten horen via de sociale media.  Twitter, Facebook, blogs, etc.  Maak er gebruik van en laat de democratie zegevieren.  Het is te belangrijk voor onze kinderen om dit op geven.

Doe mee!  Met zijn allen kunnen we dit tij nog keren.  Heb geen angst om uw mening te verwoorden, maar doe het wel op een eerlijke en correcte wijze.  Grof taalgebruik wordt hierbij het best vermeden.