Waarom de bespreking van APP’s op een politiek geïnspireerde blog?

Omdat APP’s de tegenpool zijn van de hedendaagse politiek.

App’s zijn immers:

 • Sexy
 • Goedkoop
 • Nuttig
 • Leuk
 • Efficiënt
 • Hoge ROI
 • Democratisch
 • Betrouwbaar
 • Evolutief
 • Flexibel
 • Doelgericht
 • Klein
 • Overal inzetbaar
 • Duidelijk
 • Snel
 • Verstaanbaar
 • Standvastig
 • Product van visionaire personen
 • Bruikbaar
 • Hebben een meerwaarde
 • Werken autonoom
 • … hebt u nog een uurtje?
Advertenties

Smartphone

De teksten van deze blog worden allemaal geschreven via een smartphone en zijn hierdoor beknopt en beperkt tot de essentie.

Voorwoord

Burgerwijsheid wil een kritische kijk houden op de politiek en is politiekonafhankelijk.

Dit vanuit de bezorgdheid dat België momenteel niet de juiste richting opgaat.

We zitten in een politieke patstelling door de bijzonder complexe staatsstructuur.

Ook het niet samenvallen van de diverse verkiezingen komt de samenleving niet ten goede.

De politiek denkt op te korte termijn en is meer bezig met een voortdurende verkiezingsstrijd i.p.v. fatsoenlijk bestuur.

De belastingsdruk in België is te hoog, waardoor de koopkracht van de mensen niet is wat het zou kunnen zijn.

Dit komt uiteraard de economie niet te goede.

Ondanks de te hoge staatsschuld, blijft de overheid vaak inefficiënt werken en onverantwoorde uitgaven doen.