Sociale media

Lang heeft de politiek gedacht alle democratische regels naar eigen hand te kunnen zetten, zodat hun macht bestendigd kon blijven.

De media liet af en toe wel eens een kritische nood vallen, maar uiteindelijk passeerde het dan toch.

Vermits de stem van de burgers zonder al te veel problemen kon gemanipuleerd worden d.m.v. stadslijsten, gemeentelijke coalities, witte konijnen, valse lijsten met mandaten die niet opgenomen werden, partijvoorzitters die hun pionnen plaatsten, hoefden men daar niet erg bevreesd om te zijn.

Via de Belgische lente is er weer hoop.  De burger kan opnieuw van zich laten horen via de sociale media.  Twitter, Facebook, blogs, etc.  Maak er gebruik van en laat de democratie zegevieren.  Het is te belangrijk voor onze kinderen om dit op geven.

Doe mee!  Met zijn allen kunnen we dit tij nog keren.  Heb geen angst om uw mening te verwoorden, maar doe het wel op een eerlijke en correcte wijze.  Grof taalgebruik wordt hierbij het best vermeden.