Zonnepanelen als zwarte vlekken?

Zonnepanelen als zwarte vlekken?

 

De waarheid t.a.v. de burgers om een contractbreuk te voorkomen

 

Opwarming van onze aarde

 

De aarde warmt op en dat is slecht voor het klimaat. De ijsmassa’s breken af met stijging van de zeespiegel als gevolg, enorme droogte in Afrika en zware overstromingen op diverse plaatsen in de wereld. De permafrost smelt en de kans dat een enorme massa natuurlijke broeikasgassen zal vrijkomen stijgt met de dag. Hierdoor zal dit proces alleen maar versneld worden.

Doelstellingen van EUROPA

 

Wij moeten reageren om een ramp te vermijden. Europe legt aan België de volgende doelstellingen op

 • Ons land moet tegen 2020 13% van het energieverbruik uit hernieuwbare energie halen en een kleine helft daarvan moeten we zelf produceren. De algemene doelstelling van EUROPA is 20%. Zweden moet bijvoorbeeld 49% halen. België moet dus 7% minder inspanningen leveren dan de globale doelstelling van 20%.

  Volgens de cijfers van 2010 zat België toen op een aandeel van 3,8%. Nog een hele uitdaging dus.

 • De EU verwacht van België een broeikasgasreductie van 15% tegen 2020 (in vergelijking met 2005) voor de sectoren die niet onder de emissiehandel vallen, zoals transport, huisvesting (verwarming, airco), landbouw en afvalverwerking. Aangezien we nog ver van de doelstelling verwijderd zijn, zal België beroep moeten doen op dure maatregelen om de norm te halen. (bron: http://www.rykevelde.be)
 • Wat de biobrandstof betreft, heeft België een achterstand in te halen. In 2010 was slechts 3,8% van de diesel en benzine die we tanken bio. (bron: www.rykevelde.be)

Plan van België

 

België heeft in 2009 een Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie opgesteld overeenkomstig richtlijn 2009/28/EG.

Daarin worden zonnepanelen als één van de oplossingen gezien om de doelstelling van 13% tegen 2020 te halen.

De bouwvergunningen zouden o.a. versoepeld worden en een subsidieregeling zou uitgewerkt worden om zo de bedrijven en particulieren er toe aan te zetten om hun bijdrage te leveren tot het behalen van deze opgelegde doelstelling.

Alhoewel België met het huidige tempo de doelstelling tegen 2020 waarschijnlijk niet zal halen, heeft de regering reeds in 2012 beslist om de subsidieregeling versneld af te bouwen. In 2009 hadden de particulieren nochtans circa 5 tot 7 jaar nodig om de installatie terug te kunnen verdienen. Dit hield echter geen rekening met het feit dat de omvormers maar ongeveer 8 tot 10 jaar meegaan en dat de kosten om de dakbedekking van een plat dak met zonnepanelen op, te laten vernieuwen vele malen duurder is. Zo’n overdreven subsidiering om de nationale doelstellingen te helpen realiseren was dit toch niet.

Nieuwe subsidieregeling sinds 2012:

Wat gebeurt er met de groenestroomcertificaten?

 

Deze minimumsteun zijn geen pure overheidssubsidies zoals vele burgers denken.

Deze worden verhandeld op de vrije markt voor twee doelen:

 • Garantie van oorsprong (Als u een contract afsluit voor groen stroom dan moeten daar garantie tegenover staan)
 • Doorverkoop voor certificaten verplichting

Er zijn ook handelaars, Traders, die hier hun beroep van gemaakt hebben. De Vreg heeft geen zicht op de prijs waaraan de internationale verhandelde garanties van oorsprong worden verhandeld. Er zijn certificaten die zelfs meerder keren verhandeld worden.

Weet u dat Vlaanderen tot op heden nog steeds netto invoerder is van certificaten? Deze zijn nodig voor het gedeelte dat we niet uit eigen productie halen. Natuurlijk komt dit onze planeet niet ten goede en is dit een administratieve maatregel.

Bron: Marktrapport ’11 Vreg

Het quotum waaraan de leveranciers moeten voldoen qua groene stroom bedraagt slechts 7% en dit met vrijstelling voor de grote afnemers.

Hierdoor is er een theoretisch overschot aan groene stroomcertificaten ontstaan met een daling van de verkoopprijs als gevolg. Het verschil tussen de minimumprijs en de verkoopprijs wordt verrekend via de distributienettarieven. Dit vertegenwoordigt ongeveer 9% van de totale factuur. Maar zonder de steunmaatregelen voor de particulieren had de overheid zelf de inspanningen moeten leveren en zou het zeker niet goedkoper geweest zijn.

Waarom het quotum niet mag evolueren naar de doelstelling van 13% is een raadsel.

Door dit theoretisch overschot heeft de overheid een studie besteld om de steunmaatregelen verder naar beneden toe bij te stellen.

Eén maatregel die voorligt, is de eigenaars van een zonnepaneelinstallatie extra netvergoedingen te laten betalen.

Afromen van een subsidiemaatregel

 

Alhoewel de overheid een contract heeft met de eigenaren van zonnepaneelinstallaties volgens het eerder aangehaalde schema zoekt ze allerlei maatregelen om dit te kunnen afromen.

Vermits subsidies via belastingen en taksen niet mogen afgeroomd worden, probeert de overheid dit via een slinkse weg. Heeft de overheid dan nog nooit van de geest van de wet gehoord?

De uitleg om extra netvergoedingen te vragen aan zonnepaneelhouders houdt geen steek. Ze maken immers net minder gebruik van het net. In theorie kan de meter zelfs op nul blijven staan. Indien er te veel wordt opgewekt dan is de extra opgeleverde energie zelfs een pure winst voor de sector gezien particulieren geen elektriciteit mogen verkopen.

Zo’n contractbreuk mogen we nooit aanvaarden. Indien de overheid haar wil toch doordrijft, zou de sector van de zonnepanelen best initiatieven nemen om haar klanten te mobiliseren om een gezamenlijke actie op touw te zetten. Er zijn nu in 2012 circa 181.500 installaties. Hiermee moeten we toch al wat kunnen bereiken.

De samenstelling van de elekriciteitsfactuur in 2012

 

Verder is het betreurenswaardig dat de overheid dit genuanceerd verhaal niet brengt maar in tegendeel de burgers tegen elkaar uitspeelt door een plat populisme. Laat dit een warme en zonnige oproep zijn om daarmee te stoppen!

 

Advertenties

84.000 Belgen weigeren bankcrisis

84.000 Belgen weigeren bankcrisis nog eens te betalen.Ik denk dat ze te snel gestopt zijn met tellen. Of is dit na notionele aftrek?

Beursgang Facebook

10 adembenemende cijfers over beursgang Facebook. Like it geeft mensen hoop = sleutel van succes. Politiek geeft momenteel wanhoop! http://t.co/nDgjBTcV

5 miljoen aan voetbal

De lokale overheden besteedden in het voorbije voetbalseizoen (2011) liefst 5.430.844 euro aan de inzet van politieagenten.
Bron: DeMorgen.be

Aantal regeringen in België

 1. Belgische (federale) Regering
 2. Vlaamse Regering
 3. Waalse Gewestregering
 4. Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering
 5. Franstalige Gemeenschapsregering
 6. Regering van de Duitstalige Gemeenschap

228 EUR per Belg voor lokale politie

Elke Belg betaalde in 2011 gemiddeld 228 euro voor de werking van de lokale politie.

bron: Nieuwsblad.be