Braziliaanse economie boomt en toch 50.000 immigranten


 

De Braziliaanse economie groeit naar de 6de plaats wereldwijd.

Bron en volledig artikel: trends.knack.be

En toch zijn er volgens Terzake TV meer dan 50.000 immigranten.

De Braziliaanse getuige geeft onder meer als verklaring dat het niet eenvoudig is om in Brazilië zonder diploma een zekere welvaart op te bouwen.

Verder wordt er veel reclame gemaakt in Brazilië over België. Ze hebben daar een goede OCMW en er is een VZW die u helpt…

Hoe kan men nu van zo’n welvarend land mensen toelaten om zich hier te komen vestigen en hun asielaanvraag dan nog goedkeuren ook?

Niet moeilijk dat onze belastinggeld verdampt.

Heeft er iemand een goede verklaring voor, want ik kan niet volgen.

Advertenties

HomeBudget iOS app

5de Favoriete app is Homebudget.

Dit is een zeer volledige app om zicht te houden op het huishoudelijk budget:

De volgende functies zijn beschikbaar

 • Opvolgen van uitgaven
 • Opvolgen van facturen
 • Opvolgen van inkomsten
 • Opvolgen van bankrekeningen
 • Opvolgen van leveranciers

Verder is een duidelijke rapportering beschikbaar, inclusief grafieken etc.

Het synchroniseren met meerder toestellen is mogelijk, zodat zowel man als vrouw zicht kunnen houden op het budget.

Voorspellingen en trends helpen u de juiste balans te houden.

Een bijna niet te missen app in deze tijden.

De enig manier om volledig zicht te hebben op de situatie en keuzes te maken volgens de eigen mogelijkheden, of wat er van rest na al de afhoudingen vanwege de overheid.

Als de overheden het op deze manier zouden doen, dan konden ze ook sparen en was er misschien een Zilverfonds geweest.

App Store – HomeBudget with Sync

QR Reader voor iPhone en Android

Deze 4DE App is een speciale, de QR Reader.

De naam is een beetje misleidend gezien deze app niet alleen QR codes kan lezen maar ook kan aanmaken.

Een QR code is een soort barcode maar dan één die veel informatie kan bevatten.

Deze app kan onderstaande codes aanmaken:

 • Web URL
 • Telefoonnummer
 • Gewoon een tekst memo
 • Een GEO locatie (GPS)
 • E-mail adres
 • Een contactfiche van uw smartphone (van jezelf of contactpersoon)
 • SMS

Eens aangemaakt kunt u deze code delen via e-mail, Twitter, FB, etc. of bewaren als foto.

Deze foto kan je uitprinten zo groot je maar wil. Vanop een grote afstand kan deze door o.a. een smartphone gescand worden via deze app. Inlezen vanaf een computerscherm of smartphone lukt ook. Erg handig om snel gegevens door te geven.

Afhankelijk van de inhoud van de QR code volgt er dan een actie:

 • Bij Web URL gaat u naar de desbetreffende site
 • Bij contactfiche krijgt u deze te zien en vervolgens kunt u deze bewaren

De andere voorbeelden spreken voor zich.

Een handig hulpmiddel dus om uw democratische stem te laten horen.

Gebruiken dus.

Veel succes

Meer info: Op de site van Apple via deze link.

Een voorbeeld om te testen:

Duizend EU-burgers met onrechtmatig leefloon uitgewezen

Bron: vandaag.be

Heb u dit bericht ook gelezen en roept dit bij u ook dezelfde gevoelens op als bij mij?

Wat wil dat eigenlijk zeggen ‘uitgewezen’?

Ik vrees dat dit wil zeggen dat ze een briefje ontvangen hebben met het vriendelijke verzoek om naar huis te gaan.

Als dit niet zo is, en men kan mij het tegendeel bewijzen, dan heb ik ongelijk en is deze blog tevergeefs geweest.

Maar als dit wel zo is, dan is dat eigenlijk zeer erg.

Waarschijnlijk komen deze duizend burgers hierdoor in de criminaliteit terecht.

Is er immers iemand zo naïef om te denken dat ze gehoorzaam een vliegtuigticket gaan kopen om terug naar hun moederland te vliegen?

Het merendeel is naar hier gekomen omdat ze goed geïnformeerd waren geworden over de gaten in ons sociaal systeem.

Waarschijnlijk heeft met een zeer behoorlijke som moeten betalen (investeren noemt men dat) om hier te geraken.

Als men dan zo op een onrechtmatige wijze van ons sociaal systeem geprofiteerd heeft, dan neigt dit redelijk naar diefstal.

Wat zou er gebeuren als wij als Belg dit in hun land zouden gedaan hebben?

In heel wat landen moet men eerst een werkvergunning hebben om dan voor zeer beperkte tijd een visum te krijgen.

In ons land kan men blijkbaar zo binnen om dan op een onrechtmatige wijze een leefloon te ontvangen.

Als dit vastgesteld wordt, moet men op een humane wijze met een militaire vlucht deze mensen terugbrengen.

Dit heeft zijn prijs, maar het is tenminste duidelijk. Nu organiseert men trouwens ook heel wat oefenvluchten, etc.

Maar iemand hier in de criminaliteit duwen, met alle niet verder in te schatten gevolgen, is in ieder geval de slechtste optie.

Dat de regering hiermee uitpakt en dit voorstelt als een krachtdadig optreden is eerder schijn dat een uiting van een goed beleid.

 

Burgerwijsheid

WordPress for iOS

3de favoriete app is WordPress.

Een fantastische WordPress client om te bloggen vanaf je iOS device (iPhone, iPad of iPod).

Je kan niet alleen snel nieuwe berichten of pagina’s aanmaken, maar ook bewerken.

Verder een mooi statische overzicht van het aantal bezoeken en dit vanuit diverse invalshoeken.

Ook het delen van uw blog naar o.a. Twitter en FB is mogelijk. Een ideale manier om de beperkingen van 140 tekens in Twitter te omzeilen.

140 tekens zijn immers niet genoeg om de Belgische politiek te beschrijven.

http://ios.wordpress.org/

Veel succes.

Stream to me

Zeer knappe App. Naar mijn gevoel de meest performante om media te streamen.

In combinatie met Apple TV, een klein multimedia kastje van Apple (120 EUR), kan je via uw iPhone of iPad met Airplay in zeer goed kwaliteit films draadloos streamen van uw netwerk naar uw TV.

Terwijl je TV kijkt, kan je nog steeds berichtjes sturen of snel iets opzoeken op met uw mobile Safari.

Echt knap.

Link naar de Apple store met wat meer uitleg.

Tweetbot

Als tegengewicht tegen de demotiverende politieke kritieken hier een categorie vol lof over juweeltjes van apps van innoverende bedrijven (vaak in groot contrast met de huidige politiek).

Geschreven vanuit mijn ervaring met iOS devices maar heel veel apps zullen ook beschikbaar zijn voor o.a. Android.

Ik vind het niet belangrijk om ook hier de polariserende toer op te gaan.

Met een zeer regelmatige frequentie zal ik mijn favoriete iOS apps aanduiden.

 

De eerste is zeker Tweetbot -> naar mijn gevoel de beste Twitter client!

Een recente studie heeft uitgewezen dat Tweetbot de minste bewegingen nodig heeft om de meest complexe acties uit te voeren. Efficiënt en dus weer in contradictie met de politiek.

U kunt ook een nota toevoegen als 140 tekens te weinig zijn om uw beklag te doen over de politiek.


Een echte aanrader.

Belgische verkiezingen gemanipuleerd

De zegswijze “Een bevolking krijgt de leiders die ze verdient”, klopt enkel als er eerlijke verkiezingen mogelijk zijn.

Lees ook “Hoe een politieker solliciteert” http://wp.me/P2c9Ov-1t

Ik vrees dat dit in België niet meer mogelijk is.

Het huidige verkiezingssysteem wordt grondig gemanipuleerd. Enkele voorbeelden:

 • Waarom vallen de verkiezen van alle bevoegdheidsniveau ’s niet samen? Politiekers zouden dan tenminste moeten kiezen waar men voor wil gaan. Geen stoeltjesdans meer en geen opeenvolgende jaren van immobilisme meer.
  Manipulatie ->;; men wenst zijn beste pion meermaals te kunnen inzetten.
 • Waarom is het bepalen van kieskringen zo moeilijk? Voor de federale staat zou ik denken dat heel het Belgisch grondgebied logisch zou zijn, voor Vlaanderen, Vlaanderen en voor de lokale verkiezen de gemeente of de stad. Kan het eenvoudiger?
  Manipulatie ->;; men doktert de kieskringen uit in functie van het behoud van de macht.
 • Waarom staan de deelnemers er niet gewoon alfabetisch op, zodat men snel de persoon terug kan vinden waar men het meest in gelooft?
  Manipulatie ->;; net zoals in de grootwarenhuizen worden de goederen die op de meest strategische plaats liggen het best verkocht.
 • Waarom mogen verschillende partijen op eenzelfde kieslijst staan terwijl ze qua ideologie mijlen ver uit elkaar liggen en ze buiten de verkiezingen voortdurend in elkaars haren zitten?
  Manipulatie ->;; men is bang voor de concurrentie en men spant nog liever even samen dan den macht te moeten afstaan. De keuze van de burger is daarbij ondergeschikt.
 • Waarom mogen er politiekers opstaan die reeds een mandaat hebben en het nieuwe mandaat zeker niet gaan opnemen?
  Manipulatie ->;; omdat men de burger de illusie wil geven dat die bekende kop lokaal iets gaat veranderen.
 • Waarom kan men ministers en burgemeesters niet rechtstreeks kiezen?
  Manipulatie ->;; omdat men de burger met betrekking tot het verdelen van de echte macht niet wil betrekken.
 • Waarom worden er mensen minister die nooit op een kieslijst gestaan hebben en zich niet kandidaat gesteld hebben?
  Manipulatie ->;; omdat men zelf kiest wie de macht moet hebben.
 • Waarom komt de grootste partij niet met zekerheid in de regering?
  Manipulatie ->;; omdat de huidige machthebbers dat niet willen.

Besluit:

De zegswijze klopt niet in België en moet zijn:

Het volk krijgt de leiders die de huidige machthebbers wensen, zodat iedere gewenste verandering vanwege het volk geen schijn van kans heeft.

Eens “verkozen” stelt men op de strategische plaatsen via politieke benoemingen zijn handlangers aan. Is het nog te verwonderen dat het helemaal misgaat?

Wie kent er nog een remedie om deze vicieuze cirkel te doorbreken????
</span

Politieke benoemingen

Politieke benoemingen zijn een vorm van corruptie. Het is erg om te moeten vaststellen dat men dit niet meer beseft. Dit laatste noemt men normvervaging.

De regering besteedt momenteel zeer veel tijd aan het verdelen van 16 topfuncties. Zoals we in het verleden hebben kunnen vaststellen gaat het stuk voor stuk over juweeltjes van bedrijven waar we als Belg fier mogen over zijn en die de burgers steeds voorop hebben geplaatst…. En dit omdat deze in het verleden ook reeds door de vriendjes bestuurd werden. Het gaat namelijk om:

 • Belgacom
 • NMBS
 • bpost
 • Infrabel
 • Brussels Airport
 • Belgocontrol
 • Belgaprocess
 • Fluxys
 • Nationale Loterij
 • Rijksdienst voor pensioenen

Etienne Schouppe, als typevoorbeeld, maakt het meeste kans om voorzitter van de raad van bestuur te worden bij Belgacom. Vandaag 69 jaar en 7 maanden oud. Van 1987 tot 2002 was hij gedelegeerd bestuurder bij de NMBS en in 2003 nog een jaar voorzitter van dochterbedrijf ABX.

“Bij zijn vertrek kreeg hij bovenop zijn jaarloon van €750.000 nog een gouden handdruk van €2 miljoen. Na zijn vertrek liet hij de NMBS achter met een schuldenput van 1.8 miljard euro.” bron Wikipedia

Nu kan hij bij Belgacom 5000 EUR opstrijken per vergadering van de raad.

Waarom blijft men in België toch steeds in datzelfde kringetje draaien? Denkt men nu echt dat er geen intelligente jongere mensen zijn, die dit voor een normaal loon beter kunnen doen?

Ziet de overheid nu echt de besparingsmogelijkheden niet? Hoe blind kan je zijn?

Wat moeten wij als burger nog doen om deze waanzin tegen te houden? Ik ben alvast gestart met een Blog. Vroeger deed ik rond deze tijd leukere zaken. Ik vind het alvast mijn burgerplicht om via deze weg mijn ongenoegen te uiten. Ik vrees echter dat dit onvoldoende zal zijn om het tij te doen keren.

Ik heb ook uw hulp nodig om dit zo breed mogelijk kenbaar te maken. Tweet en FB blogs zoals deze zoveel mogelijk door. Niet voor mijn schoon ogen maar wel om te sensibiliseren met als doel de toekomst veilig te stellen. Dit is althans mijn motivatie en met dat doel voor ogen kan ik aan mijn gezin en mezelf momenteel verantwoorden dat we iets minder tijd samen doorbrengen.

Politieke benoemingen

Politieke benoemingen zijn een vorm van corruptie. Het is erg om te moeten vaststellen dat men dit niet meer beseft. Dit laatste noemt men normvervaging.

De regering besteedt momenteel zeer veel tijd aan het verdelen van 16 topfuncties. Zoals we in het verleden hebben kunnen vaststellen gaat het stuk voor stuk over juweeltjes van bedrijven waar we als Belg fier mogen over zijn en die de burgers steeds voorop hebben geplaatst…. En dit omdat deze in het verleden ook reeds door de vriendjes bestuurd werden. Het gaat namelijk om:

 • Belgacom
 • NMBS
 • bpost
 • Infrabel
 • Brussels Airport
 • Belgocontrol
 • Belgaprocess
 • Fluxys
 • Nationale Loterij
 • Rijksdienst voor pensioenen

Etienne Schouppe, als typevoorbeeld, maakt het meeste kans om voorzitter van de raad van bestuur te worden bij Belgacom. Vandaag 69 jaar en 7 maanden oud. Van 1987 tot 2002 was hij gedelegeerd bestuurder bij de NMBS en in 2003 nog een jaar voorzitter van dochterbedrijf ABX.

“Bij zijn vertrek kreeg hij bovenop zijn jaarloon van €750.000 nog een gouden handdruk van €2 miljoen. Na zijn vertrek liet hij de NMBS achter met een schuldenput van 1.8 miljard euro.” bron Wikipedia

Nu kan hij bij Belgacom 5000 EUR opstrijken per vergadering van de raad.

Waarom blijft men in België toch steeds in datzelfde kringetje draaien? Denkt men nu echt dat er geen intelligente jongere mensen zijn, die dit voor een normaal loon beter kunnen doen?

Ziet de overheid nu echt de besparingsmogelijkheden niet? Hoe blind kan je zijn?

Wat moeten wij als burger nog doen om deze waanzin tegen te houden? Ik ben alvast gestart met een Blog. Vroeger deed ik rond deze tijd leukere zaken. Ik vind het alvast mijn burgerplicht om via deze weg mijn ongenoegen te uiten. Ik vrees echter dat dit onvoldoende zal zijn om het tij te doen keren.

Ik heb ook uw hulp nodig om dit zo breed mogelijk kenbaar te maken. Tweet en FB blogs zoals deze zoveel mogelijk door. Niet voor mijn schoon ogen maar wel om te sensibiliseren met als doel de toekomst veilig te stellen. Dit is althans mijn motivatie en met dat doel voor ogen kan ik aan mijn gezin en mezelf momenteel verantwoorden dat we iets minder tijd samen doorbrengen.

Interessante lectuur van Ph. Van den Abeele